REKLAMA

Wybór członków komisji śledczej ds. Pegasusa. Sejm NA ŻYWO!

Porządek dzienny 4. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 26 stycznia 2024 r. (piątek).

Początek obrad 26 stycznia 2024 r. o godz. 09:00

1. Ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr …)*

3. Pytania w sprawach bieżących

4. Informacja bieżąca

5. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 85 i ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*
– wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posła

6. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 83 i 151) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
– wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń.

fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu.

 

26-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)