REKLAMA

RZESZÓW. Projekt „Razem bezpieczniej” – ruszył nabór wniosków

Rozpoczął się nabór projektów do rządowego programu „Razem bezpieczniej”, którego głównym celem podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. O szczegółach mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” to największe przedsięwzięcie profilaktyczne w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Realizowane projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

W budżecie państwa na 2023 rok na realizację programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

– Od momentu realizacji programu, czyli od 2007 r., do naszego województwa trafiło już ponad 5 mln zł na dofinansowanie 82 projektów nakierowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Tak jak w poprzednich edycjach, chcemy osiągnąć konkretne cele – mówiła wojewoda. – Pierwszy z nich dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, natomiast drugi – podnoszenia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod zapobiegania.

– Zachęcam jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe do tego, aby w tym naborze zechciały wziąć udział. Na wnioski czekamy do 24 marca br. – dodała Ewa Leniart.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł. Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa.

Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach programu zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a najlepsze przekazane do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należy potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy czy modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych. Realizacja projektu musi zakończyć się w roku bieżącym – powiedział Witold Kwaśny, kierownik w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania PUW w Rzeszowie.

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

22-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)