REKLAMA

Referendum. Tylko na Podkarpaciu ponad 50% frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania i wynik referendum:

1) głosowanie przeprowadzono w 31 497 obwodach głosowania;

2) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum wyniosła 29 532 595;
3) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 12 139 611, w tym:
a) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika wyniosła 33 530,
b) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 332 326;

4) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne wyniosła 12 938;

5) Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 12 152 549;

6) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 11 864;

7) liczba kart wyjętych z urny wyniosła 12 096 532 w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 10 074;

8) liczba kart nieważnych wyniosła 13 944;

9) liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w referendum) wyniosła 12 082 588;

10) frekwencja wyniosła 40,91%.

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w sprawach będących przedmiotem referendum ogólnokrajowego odpowiednio:

1) Sprawa nr 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 830 388;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 252 200,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 394 704,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 857 496.

2) Sprawa nr 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 799 123;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 283 465,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 608 254,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 675 211.

3) Sprawa nr 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 828 908;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 253 680,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 445 270,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 808 410.

4) Sprawa nr 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 842 922;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 239 666,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 360 803,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 878 863.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że:

1) w sprawie nr 1 większość głosujących (96,49%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”);
2) w sprawie nr 2 większość głosujących (94,61%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”);
3) w sprawie nr 3 większość głosujących (96,04%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”);
4) w sprawie nr 4 większość głosujących (96,79%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”).

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, wynosi 14 766 298 osób. W referendum wzięło udział, czyli oddało karty ważne, 12 082 588 osób, co stanowi mniej niż połowę osób uprawnionych i – stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy o referendum – wynik referendum nie jest wiążący.

PKW, red.
grafiki: PKW

18-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)